Palkmaja energiatõhusus

Hoone energiatõhusus ja kütteenergia sääst on järjest olulisemad tegurid uue maja ehitamisel ning selle tuleb mõtlema hakata juba maja planeerimise ja projekteerimise faasis.

Hoone energiatõhusus sõltub terviklahendusest – lisaks konstruktsuioonide soojajuhtivusele on oluline maja arhitektuuriline lahendus ja paiknemine krundil ilmakaarte suhtes, kütte ja ventilatsioonisüsteem, soojapidavad aknad-uksed, maja õhutihedus ja ehituskvaliteet. Kõiki neid tegureid arvestades on võimalik ka palkmaja ehitada energiatõhusalt ja väikse kütteenergiavajadusega. Timbeco poolt koos uurimisasutustega läbiviidud arvutused ühe konkreetse meie ehitatud palkmaja puhul tõestavad, et palkmaja kütteenergia vajadus jääb vahemikku 60 -75 kw/m2 kohta. Olenevalt valitud küttesüsteemist ning muust elektritarbimisest jääb palkmaja energiaklassilt A kuni D energiaklassi vahemikku.

Energiatõhusus

Freespalkmaja õhutihedus

Timbeco palkmajade õhutihedus on väga hea ning tulemus on ligikaudu kaks korda parem kui kehtivad nõuded. Koos uurimisasutustega läbiviidud rõhutest andis Timbeco palkmaja õhulekke arvuks 2,23 m3/hm2 ning õhuvahetusarvuks (n50) 1,735 1/h.

Enam ei pea paika müüt, ei palkmaja ei hoia sooja ja laseb õhku läbi. Timbeco palkmajad vastavad kehtivatele energia – ja õhupidavus nõuetele. Kaasaegne tehnoloogia, materjalid ja Timbeco arendusosakonna poolt konstruktsioonisõlmede põhjalik läbimõeldus võimaldavad ka palkmaja ehitada soojapidavana ja õhutihedana.

Kuigi palkseinte arvutuslik soojapidavus on väiksem kui mõnel muul konstruktsioonitüübil, siis põranda ja katuslae täiendav soojustamine kompenseerib soojakaod läbi palkseinte. Kui kasutada seejuures katusekorruse ja teise korruse välisseintes tehases valmistatud elementkonstruktsiooni naturaalse puitkiudsoojustusega, mis on samuti nö.hingav, siis tervikuna on hoone soojapidav ning soojakaod väikesed. Lisaks tuleb kvaliteetselt teipida avatäited ja tagada konstruktsioonide omavaheline õhutihe ühendus.

Palkmaja energiatõhusus

Seejuures aga säilitame palkmaja kõige olulisema omaduse, milleks on hea ja tervislik sisekliima tänu palkseinte hingavusele ja loomulikule niiskusregulatsioonile.

Palkmaja seinad salvestavad soojust. Palkmaja energiatõhususele aitab oluliselt kaasa palgi võime salvestada sooja päikeseenergiast, mis on kõigile tasuta. Tänu palkseina heale soojamahutavusele on küttekulud ka selle võrra väiksemad. Eriti varakevadel ja sügisel tänu päikeselt saadud energiale, mis salvestub palkseintesse, annavad palkseinad öö jooksul aeglaselt tuppa lisasoojust. Suvel aga on palkmaja siseruumides mõnusalt jahe, kuna palkseinad hoiavad palavuse siseruumidest eemal tänu oma soojatalletavusele.