Palkmaja projekteerimine

Palkmaja ehitus algab põhjalikust kavandamisest – ilma sisuka projektita on võimatu ehitada heal ning korralikul tasemel palkmaja. Ehitusprojekti on vaja ehitus-, kasutus- ja muude lubade kooskõlastuste saamiseks, samuti järelevalve teostamiseks. Ehituses on väljakujunemas arusaam: “Mida rohkem vaeva nähakse projekti kallal, seda parem tulemus saavutatakse.”

Projekteerimine

Projekteerimisel kasutame kolmemõõtmelist 3D CAD-projekteerimistehnoloogiat (AutoCad, ArchiCad, HSBCad), mis võimaldab koostada projekti kiirelt, tõhusalt ja kvaliteetselt. Projekteerimisel arvestame ehitusnõuete, tootmis- ja ehitustehnoloogiliste võimaluste ning palkehitiste spetsiifilise eripäraga. Vajadusel teostame ka tugevusarvutused.

ARHITEKTUURSE OSA JOONISED PALKMAJALE:

 • Vundamendi plaan
 • Vaated
 • Korruste põhiplaanid
 • Lõige
 • 3D perspektiivvaade

KONSTRUKTIIVSE OSA JOONISED PALKMAJALE:

 • Palkseinte ja kandekonstruktsioonide detailjoonised koos koostamis- ja pakkeskeemidega
 • Põranda- ja laetalade plaan
 • Sarikate plaan
 • Karkassseinte plaanid
 • Terrassi- ja rõdutalade plaanid
 • Tüüpsed sõlmed ja detailid
 • Komplekteeritavate materjalide ja toodete spetsifikatsioonid.
 • Uste ja akende spetsifikatsioon
 • Trepi joonis

Hoone asendiplaani ning eriosade projekte pakuvad Teile erinevad arhitektuuribürood ja vastavate litsentsidega projekteerimisfirmad.