Sertifikaadid

Timbeco Woodmillile on omistatud Inspecta Latvia poolt CE-märk Põhjamaade standardi INSTA142 alusel puidu visuaalseks tugevussorteerimiseks.

Toodame tugevussorteeritud puitu järgmistes tugevus– ja kvaliteediklassides:

T3(=C30), T2(=C24), T1(=C18) ja T0(=C14)

Puit sorteeritakse visuaalselt määratavate kriteeriumite alusel, millest tähtsamad on oksade arv, suurus ja asetus (nn. oksasuhe). Tugevussorteeritud puidu puhul määratakse ehituspuidu tugevusklass ning iga pruss markeeritakse eraldi. Tugevussorteerimist tohib teha vaid eriväljaõppe läbinud ning kehtivat tunnistust omav inimene.

Tugevussorteeritud puit